Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

İş yaşamında aktif faaliyet gösteren kişilerin, düzensiz çalışma saatleri, kahvaltı öğününü atlamaları veya geçiştirmeleri, öğünlerini sıklıkla dışarıda tüketmeleri, kötü beslenme alışkanlıkları, yetersiz beslenme bilgileri, uzun çalışma saatleri, iş yoğunluğuna bağlı stres ve sağlıklarına yeterli önemi gösterecek vakitlerinin olmaması nedeniyle kronik dejeneratif hastalıklara daha yatkın oldukları bildirilmiştir.

Yönetici statüsünde olan kişilerde ise yoğun çalışma tempoları, sık seyahat etme zorunlulukları, akşam yemeklerini farklı ortamlarda, farklı kişilerle ve belki de alkollü ortamlarda tüketmek durumunda kalmaları gibi nedenlerle gün içindeki beslenme durumları oldukça etkilenebilmekte; daha da fazlası gerekli dikkat ve özeni gösterememeleri ya da gösterecek beslenme bilgi düzeyine sahip olmamaları nedeniyle sağlık durumları da anlamlı-olumsuz şekilde etkilenebilmektedir.

Bütün bu problemlerin sonucunda;
* İş yerinde izin veya rapor kullanan çalışanların sayısı artmakta ve iş yerinin verimliği düşmektedir.
*Çalışanların konsantrasyon ve iş verimliliklerinde düşmeler yaşanarak, iş kazalarına sebep olabilmektedir.
*Besin örüntüsü dengesiz olan menüler, mutfak maliyetini arttırmaktadır.

Nasıl bir çalışma uyguluyoruz?
*Birinci aşamada; tüm personele konu ile ilgili bir anket uygulanır. Beslenme müdahalesine ihtiyacı olan bireyler saptanır. Elde edilen veriler yönetime raporlanır.
*Beslenme müdahalesine ihtiyacı olduğu saptanan bireyler ile birebir haftalık görüşmeler şirket içinde gösterilen uygun mekanda gerçekleştirilir. Bu görüşmeler sırasında beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, kronik hastalıkları, çalışma tempoları öğrenilir; bazı ilgili kan tahlilleri istenir. Elde edilen veriler beslenme programının hazırlanmasında büyük rol oynar.
*Yapılan ön değerlendirmeler neticesinde kurumun ihtiyacı olan eğitim konuları belirlenir. Yönetim ile belirlenen konu sırası ve eğitim takvimi dahilinde kurum içi beslenme eğitimleri planlanır.
*Kurum mutfağı (varsa) ayrıntılı olarak incelenir, değerlendirilir ve inceleme sonuçları yönetime sunulur.
*Tüm çalışanların besin öğesi gereksinmelerinin karşılanabilmesi amacıyla var olan menüler değerlendirilir, yorumlanır ya da personelin günlük enerji ve besin ögesi gereksinimleri doğrultusunda yeniden planlanır.

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.