Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme

Açıklama

Kalp damar hastalıkları, tüm dünyadaki ölümlerin birinci derecede nedenidir. Günümüzde dünya nüfusunun %25’i kalp damar hastalıklarından etkilenmektedir. Ülkemizde de kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı 50 yaş üzerindeki yetişkinlerde %12-15 arasında değişmektedir. Kalp damar hastalıkları; kalp ve kan damarlarına ilişkin durumu tanımlamaktadır. Kalp krizi, felçler, yüksek kan basıncı, angina (göğüs ağrısı), kan dolaşımı bozukluğu ve anormal kalp atışları başlıca kalp damar hastalıklarıdır. Yaş, hipertansiyon, genetik yatkınlık, sigara kullanımı, diyabet, hiperkolesterolemi, şişmanlık, aşırı stres, fazla alkol tüketimi, fiziksel aktivitenin azlığı gibi durumlar kalp damar hastalıkları için başlıca risk faktörleridir. Şişmanlık kalp damar hastalık riskini arttıran en önemli nedenlerden biridir. Vücut yağlanması arttıkça total kolesterol ve kötü kolesterol yükselmekte bu da damarların tıkanmasına neden olmaktadır. Özellikle göbek bölgesinde ki yağlanmanın artması kalp damar hastalık riskini daha çok artırmaktadır.

Bel / kalça oranı ; Kadınlarda 0.8 Erkeklerde 1.0 üzerine çıkmamalıdır. Haftada en az 3 gün 40 dk egzersiz kalp sağlığını korumakta, kolesterol ve trigliserit oranını düşürmektedir. Yaşam şeklinin değiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenme ve fiziksel aktivitenin arttırılması ile kalp damar hastalıkları çok büyük bir oranda engellenmektedir.